Cegielnia Konstantynów, cegła, wyroby z cegły,Producent cegły pełnej, - palonej kl.150,Wymiary:,długość - 250 mm,szerokość - 120 mm,wysokość - 65 mm,Masa:,ok.3,5 kg.,Współczynnik przewodn. cieplnej:,0,70/75 W/mK ,Zużycie materiałów (w szt. na m2 muru bez tynku),Przy grubości muru 25 cm-93 szt., cegły-0,05 m3 zaprawy,Cegielnia Konstantynów,Zastosowanie:,Przeznaczona do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, zewnętrznych, i wewnętrznych, ścian podziemnych, przewodów kominowych, sklepień itp,Cegielnia Konstantynów Cegielnia Konstantynów, cegła, wyroby z cegły,Producent cegły pełnej, - palonej kl.150,Wymiary:,długość - 250 mm,szerokość - 120 mm,wysokość - 65 mm,Masa:,ok.3,5 kg.,Współczynnik przewodn. cieplnej:,0,70/75 W/mK ,Zużycie materiałów (w szt. na m2 muru bez tynku),Przy grubości muru 25 cm-93 szt., cegły-0,05 m3 zaprawy,Cegielnia Konstantynów,Zastosowanie:,Przeznaczona do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, zewnętrznych, i wewnętrznych, ścian podziemnych, przewodów kominowych, sklepień itp,Cegielnia Konstantynów